GARANTI

Hva garantien dekker

Garantien gjelder alle eFoil og tilhørende produkter kjøpt fra Dreamdays.no. Dette betyr at hvis du skulle få problemer med produktene dine, kan du returnere disse til oss, og være sikker på at du er tilbake på vannet så snart som mulig.

Dreamdays er stolte av å garantere at produktene vil være fri for defekter som oppstår fra feil i materialer, eller utførelse ved normal bruk av produktet i garantiperioden angitt nedenfor.

 

Hvor lenge garantien varer

Garantien varer i 2 år fra datoen produktet ditt ble sendt til deg (‘Kjøpsdato’).

 

Hvem kan ta i bruk garantien

Du kan kun ta i bruk garantien hvis du er den opprinnelige eieren av produktet, eller har kjøpt direkte fra Dreamdays.

 

Hvordan vi vil overholde garantien din

Alle garantibestemmelser vil bli gjort av oss i samsvar med denne garantien og vil være endelige. Når et garantikrav er innfridd og ingen av unntakene nedenfor gjelder, vil Dreamdays iverksette en av følgende handlinger etter skjønn:

 1. Sende deg et erstatningsprodukt (en erstatning av den relevante delen som er defekt) gratis i samme mengde som ble kjøpt i utgangspunktet.

 

 1. Reparere det defekte produktet.

Hvis du har et gyldig garantikrav, vil Dreamdays AS betale for eventuelle tilknyttede fraktkostnader.

Hvis vi mottar et produkt sendt til oss under et garantikrav, og vi ved inspeksjon fastslår at det ikke er et gyldig garantikrav, kan vi kreve at du betaler for kostnadene.

 

Hva garantien ikke dekker

Garantien dekker ikke:

 1. Skade som følge av bruk, som ikke følger pleie- og vedlikeholds betingelsene gitt av Dreamdays.
 2. Skade som følge av rengjøring.
 3. Skade forårsaket av bruk av tilbehør som ikke er produsert eller på annen måte godkjent av Dreamdays.
 4. Et produkt hvor forseglingen av noe slag er brutt.
 5. Et produkt som har blitt modifisert eller reparert av noen andre enn av Dreamdays  .
 6. Personskade, dødsfall, skade på eiendom eller økonomisk tap, uansett årsak.
 7. Garantikrav fremsatt utenom to (2) måneder fra du ble klar over defekten eller materielle skader.
 8. Skade forårsaket av eller som følge av normal slitasje, uaktsom bruk, forsettlig uredelighet eller upassende bruk.

 

Dreamdays AS forbeholder seg retten til å endre sine produktspesifikasjoner, manualer og/eller instruksjoner og innføre forbedringer når som helst.

 

Problemer med et produkt utenfor garantiperioden eller vilkårene

Opplever du problemer med et produkt som er utenfor garantiperioden, eller at produktet har vært utsatt for noe som gjør at garantien ikke gjelder, ønsker vi likevel å hjelpe deg på best mulig måte.

Vennligst kontakt oss ved å bruke detaljene nedenfor.

 

Hvordan kontakte oss for garantiservice

Garantiservice er tilgjengelig ved å kontakte oss på detaljene nedenfor.

E-post: garanti@dreamdays.no

Telefon: 94 47 25 11

 

Dreamdays AS vil kreve følgende dokumentasjon for å bekrefte og støtte garantien din:

 

 1. Kvitteringen for kjøp eller leveringskvittering.
 2. Fakturanummeret på kjøpet.
 3. Kundens navn og adresse.
 4. En beskrivelse av defekten til produktet.
 5. Ytterligere informasjon som Dreamdays AS med rimelighet ber om for å bekrefte og støtte garantikravet.